Semaltekspert: Web-parsing så enkelt som ABC

Alle sto overfor situasjonen når det er nødvendig å samle inn og systematisere en stor mengde informasjon. For standardoppgaver er det ferdige tjenester, men hva om oppgaven ikke er triviell og det ikke er klare løsninger? Det er to måter: gjør alt manuelt og kast bort mye tid eller automatiser rutineprosessen og få resultatet mange ganger raskere. Det andre alternativet er tydeligvis mer å foretrekke, så vi kommer til å gi deg litt informasjon om nettledere.

Hvordan fungerer en web-parser?

Uansett hvilket programmeringsspråk web-parseren er skrevet på, forblir algoritmen for operasjonene den samme:

1. Få tilgang til Internett, nå koden til en nettressurs og laste ned den.

2. Lese, trekke ut og behandle data.

3. Presentasjon av utpakkede data i brukbar form - .txt, .sql, .xml, .html og andre formater.

Selvfølgelig leser nettlesere ikke teksten, de sammenligner bare det foreslåtte ordet med det de har funnet på Internett og handler i henhold til et gitt program. Hva analyser gjør med innholdet den finner, er skrevet på kommandolinjen som inneholder et sett med bokstaver, ord, uttrykk og tegn på programsyntaxen.

Nett-parsere på PHP

PHP er veldig nyttig for å lage nettparsere - den har en innebygd bibliotek libcurl som kobler skriptet til alle typer servere, inkludert de som jobber med https-protokoller (kryptert tilkobling), ftp, telnet. PHP støtter regelmessige uttrykk, som nettlederen behandler data gjennom. Det har DOM-bibliotek for XML, et utvidbart merkespråk som vanligvis presenterer resultatene av nettopp parserens arbeid. PHP kommer godt overens med HTML fordi den ble opprettet for sin automatiske generasjon.

Nett-parsere på Python

Selv om i motsetning til PHP, programmeringsspråket Python er et generelt verktøy (ikke bare et utviklingsverktøy for nettet), håndterer det parsing utmerket. Årsaken er en høy kvalitet på selve språket.

Syntaksen til Python er enkel, oversiktlig, og bidrar til åpenbare løsninger av ofte uvettige oppgaver. Som et resultat er det blitt opprettet mange veletablerte biblioteker for analysering av nett med dette språket.

Pyparsing

Vanlige uttrykk brukes til parsing. Det er en Python-modul som heter re for dette formålet, men hvis du aldri har jobbet med vanlige uttrykk, kan de forvirre deg. Heldigvis finnes det et praktisk og fleksibelt parsingsverktøy kalt Parsing. Den viktigste fordelen er at den gjør koden mer lesbar og gjør det mulig å gjøre ytterligere behandling av analysert tekst.

Vakker suppe

Beautiful Soup er en skrevet på Python web-parser for syntaktisk parsing av HTML / XML-filer som kan konvertere til og med en feil markering til et analysetre. Den støtter enkle og naturlige måter å navigere, søke og endre parse treet på. I de fleste tilfeller vil det bidra til å spare timer og til og med dagers arbeid.

Konklusjon

Du har lært litt grunnleggende informasjon om nettlesere og to programmeringsspråk som er mest nyttige for å lage og bruke en nettstarter, samt noen biblioteker som vil være nyttige. Selvfølgelig er det mange flere alternativer for analyse av nettet, men disse eksemplene kan hjelpe deg med å komme i gang.

mass gmail